Hoạt động xay cà phê đối chứng phục vụ cho kênh quán

Hoạt động xay cà phê đối chứng phục vụ cho kênh quán của Trung Hiền Coffee tại thành phố Bạc Liêu. Bà con muốn có một tách cafe ngon liền, hãy thử gọi xem sao!

Hoạt động xay cà phê đối chứng phục vụ cho kênh quán

Hoạt động xay cà phê đối chứng phục vụ cho kênh quán

Hoạt động xay cà phê đối chứng phục vụ cho kênh quán